Your are here: Homepage / Legal / Private policy

Private policy

Information til vores kunder vedr. databeskyttelse i 3D Logistik A/S

Databeskyttelsesforordningen har ikrafttrædelsesdato den 25 maj 2018. 3D Logistik A/S vil derfor sikre, at de data vi modtager bliver behandlet og opbevaret bedst muligt. Dette i forhold til den nye retspraksis og i forhold til kravet om øget dokumentation.

3D Logistik A/S betragter sig som særskilt dataansvarlig i forhold til sine kunder, da det at levere en forsendelse ikke er en databehandleropgave. Også selvom der kan indgå persondata i forsendelsesoplysningerne (fortolkning af Datatilsynets vejledning om Dataansvarlig og databehandlere). Det betyder, at vores kunder, der overfører data til os, kan være sikre på, at vi følger loven og de skærpede krav, der er til dataansvarlige. På baggrund heraf er der ikke behov for nogen databehandleraftale for samhandel med 3D Logistik A/S.

Alle data, der vedrører vores kunders forsendelser, har højeste prioritet hos 3D Logistik A/S og vi opbevarer kun disse data så længe dokumentationskrav og lovgivning tillader dette.

Information to our customers regarding the General Data Protection Regulation in 3D Logistik A/S

The General Data Protection Regulation enters into force on May 25 2018.

3D Logistik A/S is now ensuring that the data we receive is processed and stored in accordance with legislation. This in relation to the new legal practice and in relation to the requirement for increased documentation.

3D Logistik A/S consider ourselves as an independent data controller in relation to our customers, as delivering a shipment is not a data processing task, even though personal data can be included in the shipping information (interpretation of Datatilsynet).

This means that our customers, who transmit data to us, can be certain that we comply with the law and the stringent requirements for data controllers. Based on this, there is no need for any data processing agreement when shipping parcels with 3D Logistik A/S.

All data relating to our customers' shipments is the highest priority of 3D Logistik A/S and we only store this data as long as documentation requirements and legislation permit this.